Календар на именни дни и празници за 2019 година

 

 

Дата

 

              Ден

 

                    Август 2019 

    1           Четвъртък

Макавей, Здравко, Здравка

    7               Сяда

Валери, Валерия

   15           Четвъртък

Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Марио, Марияна, Преслава

   26          Понеделник   

Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа

   30              Петък

Алеко, Александър, Александра, Александрина

   31             Събота

Гена, Гено