Меню
Your Cart

Защита на лични данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни


Настоящият документ установява правилата, които „Флора Нет” ЕООД , ЕИК: 204953902, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, жк.Дружба 1, 77-В-55 , прилага  спрямо ползвателите на сайта, под наименование:www.flowers2bg.com

Какво регламентира настоящият документ

От 25 май 2018г. в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор както и за Вашите права. „Флора Нет” ЕООД  се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме Вашите данни на други дружества или лица.


Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, следвайки инструкцийте ни и прилагайки нашият стандарт за защита на личните Ви данни. Стремим се да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


Какво са лични данни?

Съгласно чл.2,ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или не пряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето ( физическа идентичност); семейно положение и родствени връки ( семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни използваме и защо ги използваме

„Флора Нет” ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва Вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на Вашия интернет доставчик. В нашия сайт Вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които Вие отправяте Вашите запитвания или въпроси и препоръки към нас. За да отговорим на Вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от Вашето изрично съгласие за изпращане на Вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на Вашите съобщения, Ви молим да се съгласите с изпращането.

„Флора Нет” ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са ни нужни за обработване и доставка на избраните от Вас продуки. Данните Ви служат за управление на Вашият профил в онлайн магазина ни и наблюдение на направените покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и за маркетинг дейностите ни.

Личната информация, която събираме за изпълнение на Вашата поръчка.

При поръчка от сайта ни, регистрация или управление на профил, който вече сте създали: Име, Фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка.Ако сте си направили профил в нашия сайт, системата ще регистрира Вашата парола и потребителско име, IP адрес и e-mail  адрес.
При издаване на фактура: име на фирмата/ организацията, ЕИК, адрес по регистрация , Материално Отговорно Лице, както и данните за доставка: Име, Фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, e-mail.

Когато споделяте информация за продукти със своето семейство и приятелите си или изпращате изненада/ продукт за трето лице ще е нужна информация, както за Вас, така и за получателя на продукта: Име, Фамилия, телефон, e-mail на подателя и  Име, Фамилия, телефон и адрес за доставка на получателя.
Доставките се извършват от наши служители или куриерска фирма, която може да достави избраните от Вас продукти в сайта ни.


Разкриване на Вашите лични данни

„Флора Нет” ЕООД  може да разкрива определена лична информация пред куриерските фирми – подизпълнители, които работят с нас, като предоставят услуги, свързани с дейността ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел услугите, които Ви предлагаме да бъдат изпълнени спрямо Вашите изисквания за доставка. Личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трети страни за техни маркетингови цели.
За случаите, в които ние споделяме информация за Вас с трети лица – доставчици/куриерски фирми, можем да Ви уверим, че спрямо сключените договори между нас, предоставят ниво на защита на данните, според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене  „Флора Нет” ЕООД  може да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас ако установим, че за целите на националната сигурност правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас ако установим, че такова разкриване е обосновано, необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители.


Защита на личните данни

Всички служители на „Флора Нет” ЕООД  са задължени и инструктирани да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Нашите служители са инструктирани да не разкриват личните данни на клиента, освен ако това не е наложително спрямо дейсттващите Закони в Република България или дадено съгласието на клиента за разкриване на данните му пред получателя на доставения продукт.

Защита на информацията

Нашият  Онлайн магазин под наименование: www.flowers2bg.com ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежa Hypertext Transfer Protocol Secure ( HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилният сайт ( а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Съхранение на лични данни

Данните, които вписвате при регистрация или поръчка в нашия онлайн магазин се съхраняват в определения от закона времеви интервал. След изтичането на този срок, данните се заличават от цялата система, както и от нашите партньори. При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат заличени спрямо законите действащи в Република България.

Непълнолетни потребители

Политиката на „Флора Нет” ЕООД  относно непълнолетните потребители при изпълнението на поръчката е възможно да се доставят определени артикули, но след доставка и уведомление за изпълнена поръчка се заличават всички данни на клиента. Ако не сме били уведомени, че клиента е непълнолетен, моля да се свържете с нас за да заличим данните от системата ни.

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни, може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Флора Нет” ЕООД , на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни


Наименование: “Флора Нет” ЕООД

ЕИК                  204953902

ИН по ЗДДС   BG204953902

МОЛ:               Николай Патаков

Адрес:             София 1592, жк.Дружба 1, 77-В-55

E-mail:             flowers2bg@abv.bg

Телефон:        0879609310     

Уебсайт:      flowers2bg.com


Информация относно компетентния надзорен орган


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: България, гр. София , п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02/9153518
E-mail : kzld@government.bg  ;  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg